Long-term goals

Vi planlegger å posisjonere oss til morgendagens medisin. Det blir lagt vekt på «theranostics», biomarkører og integrasjon av bildediagnostikk. Uro-onkologisk forskningsgruppe deltar i utvikling av 

-radioligandterapi (RLT), grunnleggende arbeid fra vår CCC som førte til utvikling av alpha-emitter terapi skal videreføres. Det planlegges nye RLT-studier i tett samarbeid med professor Ø. Bruland og gruppene hans.

- vaksineprosjekter (DC-peptid og CAR-Tceller) skal satses på og vi koordinerer studier både innenfor dendritiske celler og CAR-T terapi.

-biomarkør/molekylarbiologisk forskning («liquid biopsi») skal ha et ståsted hos oss og hjelpe i optimalisering av den rette pasient til rette behandling. Vi er godt representert i IMPRESS studien og driver med internasjonal samarbeid i proteomics.

- ultralyd forskning (SURF), nye diagnostiske veier skal slås inn og tverrfaglig samarbeid mellom tunge aktører i datahåndtering (IFI-OUS) og bildegenering med hjelp av ultralyd (NTNU-SINTEF) er etablert

- real world data (Ironman), vi skal samle inn data fra den virkelige behandlingsverden via støtte fra Movember.

- integrasjon av ultrahypofraksjonert stråleterapi, etablering av protonterapi og videreutvikling av dagens tekniske muligheter skal sikre forsprang og mer effektiv strålebehandling for våre pasienter.

-Annet:  Oppbygging av strålebehandlingsregister i Medinsight

 
Page visits: 800