Gunhild Heide

  • MD
 

Publications 2020

Heide G, Høiseth G, Middelkoop G, Øiestad ÅML (2020)
Blood Concentrations of Designer Benzodiazepines: Relation to Impairment and Findings in Forensic Cases
J Anal Toxicol, 44 (8), 905-914
DOI 10.1093/jat/bkaa043, PubMed 32369173

Publications 2017

Heide G, Hjelmeland K, Brochmann GW, Karinen R, Høiseth G (2017)
The Appearance, Taste, and Concentrations of Zolpidem Dissolved in Still Water and Carbonated Beverages
J Forensic Sci, 63 (3), 911-914
DOI 10.1111/1556-4029.13604, PubMed 28810070

Middelkoop G, Heide G, Edvardsen HME (2017)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2016
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 270

Page visits: 1566