Gunhild Heide

  • MD
 

Original articles

Heide G, Hjelmeland K, Brochmann GW, Karinen R, Høiseth G (2017)
The Appearance, Taste, and Concentrations of Zolpidem Dissolved in Still Water and Carbonated Beverages
J Forensic Sci, 63 (3), 911-914
DOI 10.1111/1556-4029.13604, PubMed 28810070

Books

Middelkoop G, Heide G, Edvardsen HME (2017)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2016
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 270

Page visits: 75