Group member list

Karin Cecilie Lødrup Carlsen, group leader

Petter Mowinckel, statistiker (OUS)
Live Nordhagen, forskningssykepleier (OUS)
Berit Granum, PhD, seniorforsker (FHI)
Trine Steensrud, PhD, førsteamanuensis (NIH)
Randi Bertelsen, PhD, post.doc. (FHI) (assosiert)
Geir Håland, PhD, overlege (OUS) og førsteamanuensis og post.doc. (UiO)
Monica C Munthe-Kaas, PhD, post.doc. (OUS) (assosiert)
Egil Bakkeheim, PhD, overlege (OUS)
Bente Kvenshagen, PhD, overlege og post.doc. (Sykehuset i Østfold)
Vegard Hovland, assistentlege og PhD student (OUS)
Helene Lindvik, overlege og stipendiat (OUS)
Håvard Skjerven, overlege (OUS) og klinisk stipendiat (UiO)
Leif Bjarte Rolfsjord, overlege og PhD stipendiat (Sykehuset Innlandet)
Teresa Løvold Berendt, assistentlege (OUS) og klinisk stipendiat (UiO)
Jon Olav Hunderi, assistentlege og PhD student (OUS)
Julie Stang, cand.scient. og PhD stipendiat (NIH)
Liv Julie Sørdal, forskningssykepleier (OUS)
Merethe Michelsen, assistenlege og PhD stipendiat (OUS)
Erle Dahl Hansen, Medisin student (UiO)
Ingebjørg Skrindo, overlege, PhD og post.doc. (UiO og Ahus)
Linn Landrø, overlege (OUS), PhD og post.doc (UiO)
Tonje Reier-Nilsen, ass.lege, PhD stipendiat (OUS)
Eva Maria Rehbinder, ass.lege, PhD stipendiat (UiO)
Oda C. L Carlsen, Vit. Assistent (HSØ/OUS)
Hrefna Katrín Guðmundsdóttir, LIS lege (OUS), PhD stipendiat fra 2015
Torbjørn Nag, LIS lege (OUS)
Thea Fatlund Aspnes, Bioingeniør (OUS)
Runa Kaldestad, forskningssykepleier (OUS/NFR)
Per Thomas Westergren, PhD stipendiat (Universitetet i Agder)

 
Page visits: 3460