Collaborators

Samarbeid

ORAACLE samarbeider med en rekke både nasjonale og internasjonale institusjoner.

Minst to ganger per år inviterer forskningsmiljøet til regionale forskningsmøter med aktuelle miljøer i Helse Øst/Sør-Øst.

Samarbeid

Formålet har vært å få diskusjoner av mulige prosjekter, presentasjoner av pågående forskning og nettverksbygging.

Oppslutningen er stadig økende, og har det siste året særlig fokusert på det brede regionale samarbeidet med de aller fleste barneavdelinger i Helse Sør-Øst gjennom et multisenter forskningsprosjekt, ”Bronkiolittprosjektet”. Prosjektet pågår gjennom 2010-2013, med stor aktivitet regionalt.

Nasjonale samarbeidspartnere utenfor OUS

  • Folkehelseinstituttet
  • Norges Idrettshøyskole
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset Innlandet
  • Sykehuset Sørlandet
  • Sykehuset Telemark
  • St Olavs Hospital/NTNU

Internasjonale samarbeidspartnere

Publisert 24. okt. 2012 14:00 - Sist endret 25. mars 2020 13:00

 
Page visits: 1369