Nevropsykologisk testlab

Nevropsykologi er en del av psykologien der det benyttes evidensbaserte metoder for å utrede forholdet mellom hjernen og atferd. En nevropsykologisk utredning innebærer en helhetlig kartlegging av hjernens funksjonsnivå. Ved seksjonen har vi en egen lab med ulike tester som brukes i nevropsykologisk utredning. En nevropsykologisk utredning er ofte omfattende, og begynner gjerne med psykologsamtaler før man går videre til testing. Målet med utredningen er å kartlegge hjernefunksjoner, for eksempel hukommelse, konsentrasjon, læring og oppmerksomhet. Resultatene sammenliknes med hvordan personer på samme alder og utdanningsnivå normalt gjør det på disse testene. Testene brukes som regel dersom det mistenkes kognitiv svikt, men kan også bidra til bedre forståelse av flere problemstillinger relatert til ulike psykiske lidelser.

Les mer om nevropsykologi her: https://sml.snl.no/nevropsykologi 

Nevropsykologisk testlab er en del av det kliniske arbeidet som gjøres ved seksjonen, men nevropsykologiske tester inngår også ofte i seksjonens forskningsprosjekter. Ved Alderspsykiatrisk seksjon brukes nevropsykologisk testing blant annet i forskning på den komplekse sammenhengen mellom nedsatt kognitiv funksjon (f.eks. demenssykdommer) og psykiske helseplager som angst og depresjon hos eldre.

Ved alderspsykiatrisk seksjon er det to kliniske nevropsykologer som bidrar ved utvidet nevropsykologisk utredning. 

 
Page visits: 276