Group member list

Drude Merete Fugelseth, group leader

Tom Stiris, PhD, Førsteamanuensis (UiO), overlege (OUS)
Stefan Kutzsche, PhD, overlege (OUS)/ Assoc. professor, International Medical University, Centre for Education, Kuala Lumpur, Malaysia
Andrew Whitelaw, PhD, professor (University of Bristol), gjesteforsker/veileder (OUS/UiO)
Ingrid Helene Ravn, PhD, Førsteamanuensis (HIOA) og forsker (OUS)
Nina Kynö, Førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole, Spesialsykepleier, Nyfødtintensiv, OUS
Cathrine Skorpen Nygaard, Master i bioteknologi (tekniker)
Eirik Nestaas, PhD, post.doc, overlege (Sykehuset i Vestfold)
Anja Lee, PhD, overlege (Ahus)
Beate Horsberg Eriksen, PhD, overlege (Sykehuset i Ålesund)
Siv Fredly, overlege (OUS), PhD-stipendiat
Janne Skranes, PhD-stipendiat (UiO)
Anne Karin Brigtsen, PhD-stipendiat (UiO)
Eva M Schumacher, PhD, overlege (OUS)
Lisa Bjarkø, overlege (OUS)

Assosierte medlemmer:
Leif Brunvand; PhD overlege, OUS; Asbjørn Støylen, PhD, professor (NTNU) og overlege (St. Olavs Hospital; Marianne Thoresen, PhD, professor (UiO) og lege (St. Michaels Hospital, Bristol); Sissel Moltu, PhD, overlege (OUS)

 
Page visits: 1524