Group member list

Drude Merete Fugelseth, group leader

Tom Stiris, PhD, Førsteamanuensis (UiO), overlege (OUS)
Stefan Kutzsche, PhD, overlege (OUS)/ Assoc. professor, International Medical University, Centre for Education, Kuala Lumpur, Malaysia
Andrew Whitelaw, PhD, professor (University of Bristol), gjesteforsker/veileder (OUS/UiO)
Ingrid Helene Ravn, PhD, Førsteamanuensis (HIOA) og forsker (OUS)
Nina Margrethe Kynø, Førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole, Spesialsykepleier, Nyfødtintensiv, OUS
Cathrine Skorpen Nygaard, Master i bioteknologi (tekniker)
Eirik Nestaas, PhD, post.doc, overlege (Sykehuset i Vestfold)
Anja Lee, PhD, overlege (Ahus)
Beate Horsberg Eriksen, PhD, overlege (Sykehuset i Ålesund)
Siv Fredly, overlege (OUS), PhD-stipendiat
Janne Skranes, PhD-stipendiat (UiO)
Anne Karin Brigtsen, PhD-stipendiat (UiO)
Eva M Schumacher, PhD, overlege (OUS)
Lisa Bjarkø, overlege (OUS)

Assosierte medlemmer:
Leif Brunvand; PhD overlege, OUS
Asbjørn Støylen, PhD, professor (NTNU) og overlege (St. Olavs Hospital
Marianne Thoresen, PhD, professor (UiO) og lege (St. Michaels Hospital, Bristol)
Sissel Moltu, PhD, overlege (OUS)

 
Page visits: 2851