Om senteret

Senteret for stamcelleforskning ble etablert i 2009 ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet gjennom et direktiv fra Helsedepartementet, med finansiering administreres av Norges Forskningsrådet.

Senterets hovedmål er å øke tempoet i eksisterende stamcelleforskning i Norge, etablere en plattform for human pluripotent stamcelleforskning, og bygge translasjonsforskning broer som letter klinisk bruk av stamceller til behandling av pasienter.

I tillegg til å være en pådriver for norsk stamcelleforskning, er senteret for å spille en nasjonal rolle i opplæring forskere, spre kunnskap om stamceller til forskere, klinikere og allmennheten, og økt samarbeid mellom norsk og internasjonal stamcelleforskning lokalsamfunn.

Ligger i lokalisert ved Domus Medica, Instituttet for medisinske basalfag, innenfor Department of Biochemistry, inneholder senteret flere individuelle forskningslaboratorier og en kjerne anlegg for produksjon og karakterisering av stamceller.

Senteret ledes av direktør Joel C. Glover, professor ved Institutt for fysiologi, Universitetet i Oslo, og Vice-direktør Philippe Collas, professor ved Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo.