Om senteret

Nasjonalt senter for stamcelleforskning ble etablert i 2009 ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet gjennom et direktiv fra Helsedepartementet, med finansiering fra Norges Forskningsrådet.

I 2021 initierte Senteret en Fase II med et hovedfokus innen forskning på iPS-cellebaserte in vitro sykdomsmodeller.

 

 

Current users 2021

Generating disease specific hiPSCs

Prof. Sandip Kanse, Dep. of Biochemistry, University of Oslo

2

Confocal microscopy, mycoplasma testing

Dr. Adam Filipczyk, Independent researcher, Dep. of Microbiology, University of Oslo

3

Training in hiPSC culture, mycoplasma testing

Ass. Prof. Kåre-Olav Stensløkken, Dep. of Physiology, University of Oslo

1

Mycoplasma testing

Prof. Anne Simonsen, Dep. of Biochemistry, University of Oslo

2

Confocal microscopy, mycoplasma testing

Prof. Ole Andreassen and Prof. Srdjan Djurovic, Oslo University Hospital

5

Generating psychiatric-disease specific hiPSCs, use of external lab, flow Cytometry service, confocal microscopy, mycoplasma testing

Prof. Chantal Tallaksen, Dr. Med. Iselin Marie Wedding, PhD.stud. Hege Brincker Fjerdingstad, Oslo University Hospital, Ullevål

1

Use of external lab, confocal microscopy, mycoplasma testing


Prof. Joel Glover, Oslo University Hospital

4

Generating and differentiating disease specific hiPSCs, use of virus lab, confocal microscopy, mycoplasma testing

Dr. Gareth Sullivan, Oslo University Hospital

2

Generating and differentiating disease specific hiPSCs, confocal microscopy, mycoplasma testing

SFF- Hybrid Technology Hub (SFF-HTH), Prof. Stefan Krauss, Oslo University Hospital

5

Training in hiPSC culture, use of external lab, confocal microscopy, mycoplasma testing