Informasjon om MS

MS er en kronisk sykdom som gir betennelse i hjerne- og ryggmarg (sentralnervesystemet). I Norge rammes 1 av 1000 innbyggere av sykdommen, og forekomsten i vårt land er blant de høyeste i verden.

De fleste som rammes er mellom 20 og 40 år når de første symptomene opptrer. Vanlige symptomer er tåkesyn (synsnervebetennelse), lammelser, føleforstyrrelser/smerter, ustøhet/koordinasjonsvansker, unormal trøtthet, mentale endringer eller vannlatingsforstyrrelser. De fleste pasientenene har gjentatte episoder (atakker) med nye nevrologiske symptomer etterfulgt av perioder med bedring ("relapsing-remitting MS"), mens 10-20 % opplever en gradvis forverring av symptomene ("primær progressiv MS"). Omlag halvparten av pasientene med relapsing-remitting MS vil etter flere år gå over i en fase med langsom forverring uten atakker ("sekundær progressiv MS").


Diagnostikk av sykdommen er en spesialistoppgave, og gjøres ved en gjennomgang av sykehistorien og undersøkelse av pasienten, i kombinasjon med funn av typiske "hvite flekker" på MR-bilder av hjerne/ryggmarg, blodprøver og ved analyse av spinalvæsken.

Årsakene er bare delvis kjent, men MS antas å være en autoimmun sykdom hvor immunforsvaret ledes til å angripe eget nervevev. MS utløses trolig ved en kombinasjon av vanlige genvarianter som bestemmer oppbygningen av immunsystemet, og som virker sammen med ulike faktorer i miljøet. Det er størst holdepunkter for at lite sollys/mangel på vitamin-D, røyking og "kyssesyken" øker risikoen for å utvikle sykdommen.

Alle pasienter vil ha nytte av fysisk aktivitet og tilpasninger i hverdagen og arbeidsliv/studier for å bli bedre i stand til å mestre sin sykdom. I tillegg finnes det en rekke medikamenter som kan lindre symptomene den enkelte opplever.

Atakker som er plagsomme for pasienten kan behandles med en kortvarig kortison-kur.

Ved flere atakker eller ved nye forandringer på MR-bildene kan det være aktuelt å tilby behandling som kan dempe betennelsesaktiviteten og redusere risiko for nye atakker.

Det finnes i dag flere medikamenter som via effekter på immunsystemet, skal kunne redusere betennelsesaktiviteten og bremse sykdomsutviklingen. Flere medikamenter er også i utprøving. Medikamentene har bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad. Valg av behandling gjøres ut fra en vurdering av sykdomsaktivitet, ønske om effekt og risiko for bivirkninger.

Det forskes også på medikamenter som kan ha effekt ved primær progressiv sykdom, men der har man foreløpig ikke noen effektiv behandling.

Du kan finne mer utfyllende informasjon om sykdommen ved å følge denne lenken:
http://nevro.legehandboka.no/sykdommer-og-symptomer/ms-pasientinformasjon-32369.html

 

Figur: Forekomsten av MS øker med avstand fra ekvator, både på den nordlige og sørlige halvkule (figur av A. Langdalen).

 
Page visits: 9162