Pågående studier

 • NorCAPITAL: “The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial” (www.oslo-universitetssykehus.no/norcapital)
 • TAK: Trøtt av kreft
 • ALLBARN: Oppfølgingsstudie av langtidsoverlevere etter ALL
 • HUK: Helsetjenester hos unge kreftoverlevere
 • K-UNG: Kommunikasjon med unge kreftpasienter
 • Autonomic cardiovascular control after heart transplantation
 • NPCSP: The Norwegian Pediatric Cancer Sequencing Project
 • Hjernesvulst hos barn og ungdom – nasjonale regionale forskjeller i behandlingsresultater?
 • AlloSS-young: seneffekter etter stamcelletransplantasjon i ung alder
 • Musikkterapi hos kreftsyke barn
 • Diverse internasjonale multisenter protokoller med og uten randomisering for behandling av ulike typer kreft hos barn (minst 10 ulike protokoller)
 • Primær cilie dyskinesi studier
 • Genomsekvensering ved barnekreft
 • Veneportstudien
 • Legemiddelutprøving i fase 1-/fase2-studier
 
Page visits: 2929