Finansieringskilder

Universitetet i Oslo
Helse Sør-Øst
Høgskolen i Oslo
Kreftforeningen
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
Helsedirektoratet
Allmennmedisinsk forskningsfond
Helse og rehabilitering (Extrastiftelsen)
 
Page visits: 2308