Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Nasjonalt Kompetansesenter for Langtidsstudier etter Kreft, OUS
 • Hjertemedisinsk avdeling, OUS
 • Endokrinologisk laboratorium, OUS
 • Avd. for sykepleieforskning, HiO
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • CIGENE (Centre for Integrative Genetics), UMB
 • Ahus, Barneavdelingen
 • Radiologisk avdeling, OUS
 • Universitetet I Bergen
 • Folkehelseinstituttet

Internasjonale

 • Medical University of South Carolina
 • Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School
 • Johns Hopkins University School of Medicine
 • NOPHO
 • PANCARE
 • SIOP
 • Imperial College, Brompton
 • PI: prof Davies, UK
 • Dr. Zdenco Herceg, International Agency of Research on Cancer (IARC), Lyon, France
 • Dr. Neil Hayes og Dr. Ian Davis, begge ved University of North Carolina and Lineberger Cancer Institute, North Carolina, UNC

 

 
Page visits: 2389