Collaborators

National collaborators

Centre of elimination of hepatitis (SELIHEP), Lovisenberg Diaconal Hospital

Norwegian PSC research Centre

Inflammatory bowel disease research group

The Bergen Research Group for UltraSound in GastroEnterology (BRUSE) 

Professor Mette Nåmdal Vesterhus, Haraldsplass Diaconal Hospital and University of Bergen 

Professor Tom Hemming Karlsen

Professor Jørgen Valeur, Unger Vetlesen Institute

Ass. Professor Dag Henrik Reikvam

Asgeir Johannessen

Kristin Kaasen Jørgensen

Ass. Professor Eivind Ness-Jensen, HUNT Research Centre

Svein Oskar Frigstad, Vestre Viken Bærum

Ass. Professor Torgeir Gilje Lid, University of Stavanger

Professor Jørgen Gustav Bramness, The Norwegian Institute of Public health

Kathrine Stene-Johansen, The Norwegian Institute of Public health

Robert Whittaker, Norwegian Institute of Public Health 

International collaborators

International Network on Health and Hepatitis in Substance Users (INHSU)

European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure

User Organizations

ProLAR Nett

A-larm

Foreningen for autoimmune leversykdommer

Other relevant links

European Association for the Study of the Liver

Norwegian Recommendations for HBV and HCV treatment

The hepatitis bus (YouTube video)

Aftenposten Viten: Hepatitis C 

Aftenposten: Leveren har et image-problem

Tidsskriftet: Vi trenger en ny strategi for leversykdom

 
Page visits: 318