Schafteløkken, Oslo, 10 November 2022 8th Epilepsy Research Group (ERGO) seminar

The annual research group meeting for ERGO was held at Schafteløkken in Oslo on November 10th. Thirty-one participants including invited speakers attended the meetiing. Professor Christoph Patrick Beier from University of Southern Denmark and Odense University Hospital  acted as external evaluator.

The main topics discussed at the meeting were:

  1. Status epilepticus. Basic and translational studies were presented and further collaboration between ERGO and Glialab/Letten center at the University of Oslo was discussed. Professor Christoph P Beier gave an invited lecture presenting a new score for long term prognosis after status that has recently been published in JAMA Neurology and in which ERGO is one of the collaborators. Other clinical studies including possible future projects and the invitation to particiate in the upcoming large EAN (European Academy of Neurology) registry for status, was also discussed.
  2. Posttraumatic epilepsy. This is a collaboration between Departments of Neurology and Neurosurgery in OUH, and the National Trauma Registry. Prof. Leiv Arne Rosseland from Division of Emergencies and Critical Care, OUH gave a short introduction to the National Trauma Registry and our joint project was presented. In addition, the ongoing prospective study, proPTE, was discussed.
  3. Epilepsy, psychiatry and cognition. Presentations from Naz Karadag from NORMENT and Christopher Hatlestad-Hall from the AI Mind project, both with collaborative works with ERGO. Both studies opens for further collaboration with ERGO.
  4. Prehospital care of acute seizure - the PreCtrl study which will start up in 2023 was presented by Maren Ranhoff-Hov, Department of Neurology and Norwegian Air Ambulance.
Complete programme (in Norwegian) can be found below.
 

Program

Overordnet tema – ERGO og veien videre.

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.10 Åpning. Oversikt over gruppens nåværende aktiviteter. Erik

09.10 – 12.30 Status epilepticus

09.10 – 10.30        Status epilepticus - basale og translasjonelle studier

09.10 - 09.25   Basal- og translasjonell forskning i gruppen. Hvor står vi i dag? Kjell Heuser

09.25 - 09.45   Hvordan påvirker astrocyttene epileptogenesen? En eksperimentell studie i hjerneskiver fra mus. Cecilie Nome

09.45 – 10.05   Kan epigenetikk påvise nye biomarkører for tidlig epileptogenese og kan det utnyttes terapeutisk? Toni Berger

10.05 – 10.30   Diskusjon. Inkl: hva kan gjøres videre i samarbeid Glialab – ERGO? Hva er veien videre for epigenetikk i våre studier?

10.30 – 10.50    Kaffe og kake/frukt

10.50 – 12.30        Status epilepticus - kliniske studier

10.50 – 11.20  Langtidsprognostisering etter SE – ACD score. Christoph Beier, Odense

11.20 – 11.40   Diskusjon. Inkl: Videre samarbeide?

11.40 – 11.50   Invitasjon til ny klinisk studie av bruk av Ganaxalone ved status epilepticus. Erik

11.50 – 12.05   Diskusjon. Noen interesserte til å lede en slik klinisk studie?

12.05 – 12.15   Informasjon om EANs nye registerstudie innen SE. Erik

12.15 – 12.30   Diskusjon om deltakelse i EAN register samt mulige felles internasjonalt.

12.30 – 13.30    Lunch   

13.30 – 14.55 Posttraumatisk epilepsi

13.30 – 13.50  Det nasjonale traumeregistertet – hva er det og hva kan det brukes til? Leiv Arne Rosseland, Akuttklinikken, OUS

13.50 – 14.10  Prosjektoppdatering - bruk av det nasjonale traumeregisteret med tanke på posttraumatisk epilepsi. Hild Flatmark Sødal

14.10 – 14.25 Diskusjon

14.25 – 14.40 Prospektiv studie – hvor står vi? Hild

14.40 – 14.55 Diskusjon. Hvordan rekruttere? Internasjonalt samarbeid videre?

14.55 – 15.20 Pause, kaffe

15.20 – 16.50 Epilepsi, psykiatri, kognisjon

15.20 – 15.45  Genetiske fellestrekk mellom epilepsi og psykiatriske lidelser – presentasjon av ny norsk studie. Naz Karadag, NORMENT

15.45 – 16.05   Diskusjon, videre samarbeid. Invitert fra NORMENT er Naz Karadag og Olav Bjerkehagen Smeland

16.05 – 16.30  Hvordan studere hjernens nettverk? Betydning for epilepsi. Christoffer Hatlestad-Hall, AI-Mind/OUS

16.30 – 16.50 Diskusjon, samarbeidslinjer 

16.50 – 17.05    Kaffe

17.05 – 17.25 Prehospital anfallshåndtering

17.05 – 17.25 Kort informasjon om nytt prosjekt om prehospital anfallshåndtering. Maren Ranhoff-Hov

17.25 – 17.30 Avslutning, Erik

18.00 Middag i Schafteløkkens lokaler.

 
Page visits: 490