Samtykke

COVID-19 prosjekter anbefales å bruke det brede samtykket som er utarbeidet for generell COVID-19 forskningsbiobank. Det foreligger bredt samtykke for ulike grupper: samtykkekompetente, barn, ungdom, foresatte, pårørende og forenklet samtykke for redusert samtykkekompetanse.

For behandlingsstudier der det skjer intervensjon som ikke dekkes av det brede samtykket, må det som regel innhentes eget spesifikt samtykke for selve studien, i tillegg til det brede samtykket. Det anbefales at det forespørres om deltakelse i den generelle COVID-19 forskningsbiobanken i det spesifikke samtykke. Dette kan gjøres som en avkrysningsmulighet for ja eller nei til deltakelse. De som takker ja kan da bli forelagt det brede samtykket.

For allerede igangsatte godkjente spesifikke biobanker som skal inngå i den generelle, må prosjektleder søke endringsmelding til REK slik at de som samtykker bredt kan innlemmes i den generelle biobanken.

Spørsmål rundt samtykkehåndtering og godkjenninger rettes til biobankstotte@ous-hf.no

 
Page visits: 339