Prøveregistrering i eBiobank

Alle COVID-19- innsamlinger vil inngå som en del av den generelle forskningsbiobanken og sporingsløsningen eBiobank vil benyttes. Bruk av eBiobank sikrer standardisert innregistrering, god lageroversikt, mulighet for søk og spissede uttak av materiale til fremtidige forskningsprosjekt. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av materialet i den generelle biobanken. Alle uttak fra den generelle forskningsbiobanken må godkjennes av biobankens styringsgruppe i samråd med de respektive fagråd. Prøver tilhørende et spesifikt forskningsprosjekt vil bli særskilt merket.

Spørsmål rundt bruk av eBiobank kan rettes til ebiobank@ous-hf.no


Anbefalinger for prøvepakke

Helse Bergen, ved Haukeland universitetssykehus utarbeidet en anbefalt prøvepakke for blodprøver innsamlet ifm COVID-19. Vi anbefaler at denne prøvepakken benyttes for innsamling ved OUS.

 
Page visits: 389