Tematiske fagråd

Spesifikke prosjekter som inngår i forskningsbiobanken beholder råderett over egne prøver så lenge prosjektet pågår. Henvendelser om prøver skal rettes til prosjektleder. For større prosjekter anbefales det at det opprettes et prosjektspesifikt fagråd som vurderer og beslutter bruk av materialet.

Observasjonsstudiet/Norwegian SARS-CoV-2 study.
Dette studiet ledes av Jan Cato Holter og samler sputum, blod, urine, feces og CSF som inngår i generell biobank for COVID-19.

NORPLASMA monitor studiet
Dette studiet ledes av Lise Sofie Nissen-Meyer og samler serum og PBMC fra blodgivere som inngår i generell biobank for COVID-19

 
Page visits: 377