Magnus Poulsen

  • Orthopedic surgeon, Oslo university hospital; PhD student
  • 977 29 404

Curriculum Vitae.

Magnus Poulsen graduated MD from Semmelweis University, Hungary, in 2012. He is currently working as a resident at Ullevål University Hospital, department of orthopedic traumatology, with a special interest in foot- and ankle surgery. He is also a former national champion in competitive gymnastics.

Experience:

2015 – 2019.
Registrar in the Orthopedic Department, Ringerike Hospital – Vestre Viken

2014 – 2015
Registrar in the Emergency Department, Oslo Skadelegevakt, Oslo University Hospital - Ullevål

2013 – 2014.
Registrar in the Oncologic Orthopedic Surgical Department, Oslo University Hospital – Radiumhospitalet

2012 – 2013.
Scientific assistant, Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital - Radiumhospitalet


Tittel:

Advances in diagnosis and treatment of unstable, acute Lisfranc injury

Hovedmål for prosjektet:

Observere og forbedre flere kliniske aspekter ved skader i mellomfoten (Lisfranc leddet). Vi ønsker å undersøke den normale fysiologiske bevegelsen i leddet, utarbeide og validere en mer sensitiv diagnostisk metode ved mellomfotsskader, og undersøke kort- og langtids resultater ved behandlingen av ustabile skader behandlet med overbroende platefiksasjon.

Bakgrunn:

Skader i mellomfoten, nærmere bestemt overgangen mellom tarsal og metatarsal-knoklene, defineres som Lisfranc skader. De er sjeldne, men potensielt meget alvorlige. En uoppdaget skade, eller manglende korrekt behandling, kan føre til betydelige artrose, tap av fotbue integritet, kroniske smerter og behovet for omfattende kirurgisk salvage prosedyrer (1). Skaden er mest vanlig hos unge voksne og ca 1/3 er sportsrelaterte (2). Symptomene og de kliniske funnene kan være sparsomme noe som kan gjøre skaden vanskelig å oppdage. Ved enkle ligamentskader kan røntgen være negativt og skaden lett overses. Vi har derfor lav terskel for CT undersøkelse ved mistenkt Lisfranc skade. Allikevel, viser forskning at opp mot 25 prosent av alle Lisfranc skader enten diagnostiseres for sent eller ikke oppdages i de hele tatt (3).

 

Ustabile skader anbefales operativ fiksasjon, hvorpå stabile skader kan behandles konservativt med gips. Hva som er den beste kirurgiske behandlingen av ustabile skader, er derimot omdiskutert. Den vanligste fiksasjonsmetoden er primær artrodese (avstive leddet). Langtidsstudier har derimot vist relativ høy forekomst av sekundær artrose, midtfot fusjon og kroniske smerter med denne behandlingsmetoden (1). De siste årene har et nytt alternativ blitt introdusert, nemlig overbroende platefiksasjon. Dette er en midlertidig stabiliserende plate som bevarer brusken i leddet intakt. Et urørt ledd forventes å gi en mer fleksibel midtfot og lavere risiko for sekundær artrose på sikt. Derimot er dette kun en teori og ingen har tidligere bevist dette i en klinisk studie.

Relevans:

Dette prosjektet er 3-delt og tar for seg biodynamikken i mellomfoten, en ny diagnostisk metode for å oppdage ustabile skader, samt verifisere behandlingseffekt ved en moderne kirurgisk behandlingsmetode.

 

Vi vil benytte oss av 3-D software til å måle mikrobevegelser i knoklene i mellomfoten. Dette dataprogrammet ble nylig introdusert og er ikke tidligere blitt brukt på foten. For å gjenskape dynamiske CT bilder, vil vi benytte oss av Cone Beam CT(CBCT) teknologi. Selv om denne teknologien har vært på markedet i mange år, har bruken i ortopedi og ekstremitets diagnostikk vært begrenset. Vi håper at denne studien kan være med på å endre dette. Et bytte fra konvensjonell CT til CBCT vil bety en vesentlig reduksjon av stråledose påført til fremtidige pasienter med denne problemstillingen. Ny kunnskap om bruksmetoder for CBCT kan også åpne dører for enda flere studier innen ortopedisk diagnostikk, som for eksempel håndrots skader, stabilitetstesting av albueluksasjoner og syndesmoseskader i ankel.

 

Ledd-bevarende kirurgi er et nytt behandlingsbegrep innen ortopedien. Teoretisk sett kan en midlertidig overbroende fiksasjon bevare leddbevegelsen etter en skade, men dette er ikke dokumentert. I dette prosjektet vil vi måle gjenværende bevegelse i mellomfoten i pasienter behandlet med denne behandlingsmetoden. Ved hjelp av Radiostereometric analyse (RSA), vil vi analysere Lisfranc-ledds bevegelse etter 1 og 5 år. Dette er første gang denne metoden benyttes på fotanalyser.

Aspekter ved forskningsprosjektet:

 

Prosjekt 1.

Primærmål: Presisjonsanalyse av bevegelsen i mellomfoten ved å kombinere dynamisk CBCT (ConeBeamCT) og migrasjons Software (CT MotionAnalysis-CTMA).

Sekundærmål: Definere best mulig provokasjon av Lisfranc leddet ved forskjellig belastningsstillinger.

Metode: Tverrsnittstudie på 10 pasienter ferdigbehandlet for en Lisfranc skade.

 

Prosjekt 2.

Primærmål: Utvikle en presis, objektiv måte å diagnostisere ustabile Lisfranc skader.

Sekundærmål: Hvilket radiologiske- eller pasientfaktorer påvirker stabiliteten ved Lisfrancskader.

Hypotese: CBCT kan brukes som et diagnostisk verktøy ved nyoppdaget Lisfranc-skade med høy presisjon og nøyaktighet sammenlignet med dagens gullstandard (belastet røntgenbilde).

Metode: Prospektiv kohortstudie med totalt 50 pasienter med akutt Lisfranc skade.

 

Prosjekt 3.

Primærmål: Undersøke både kort- og langtidsresultater av ustabile Lisfranc-skader behandlet med midlertidig, overbroende platefiksasjon.

Sekundærmål: Måle gjenværende bevegelse i mellomfoten med Radiostereometric Analyse (RSA).

Hypotese: Ustabile Lisfranc-skader behandlet med leddbevarende-, midlertidig-, overbroende plate fører til en mer fleksibel midtfot og mindre sekundær artrose på sikt. 

Metode: Prospektiv kohortstudie på 10 pasienter som er operert med denne operasjonsmetoden.

 

 

Referanser:

 

  1. Dubois-Ferrière V, Lübbeke A, Chowdhary A, Stern R, Dominguez D, Assal M. Clinical Outcomes and Development of Symptomatic Osteoarthritis 2 to 24 Years After Surgical Treatment of Tarsometatarsal Joint Complex Injuries. J Bone Joint Surg Am 2016;98:713-720.
  2. Stødle AH, Hvaal KH, Enger M, Brøgger H, Madsen JE, Ellingsen Husebye E. Lisfranc injuries: Incidence, mechanisms of injury and predictors of instability. Foot Ankle Surg. 2019 Jun 20. pii: S1268-7731(19)30098-0. doi: 10.1016/j.fas.2019.06.002.
  3. Sherief TI, Mucci B, Greiss M. Lisfranc injury: how frequently does it get missed? And how can we improve?Injury2007; 38: 856–60
  4. Nunley JA, Vertullo CJ. Classification, investigation, and management of midfoot sprains Lisfranc injuries in the athlete. Am J Sports Med 2002;30:871–8.

 

 

 
Page visits: 1552