Projects

Dr. gradsprosjekter

Ragnhild Raastad. Risikofaktorer for utvikling av antibiotikaresistens (matematisk modellering).Hun utvikler også en metode for å måle antibiotikabruk hos barn (barne DDD).

Jon Birger Haug. Metoder for å måle antibiotikabruk i sykehus.

Knut Eirik Eliassen. Flåttsykdommer i allmenn praksis. En epidemiologisk studie om forkomst av Borreliose i Norge og en RTC om antibiotikabehandling av erythema migrans.

Mark Fagan. Intervensjoner for å forbedre antibiotikabehandling i sykehjem. Sammenlikner forekomsten av ESBL‐produserende bakterier i sykehjem vs. ikke sykehjemspasienter med UVI.

Studentprosjekter

DB veileder flere studenter i avgrensede prosjekter om antibiotikabruk. En av dem vil på Forskerlinjen,og en av de som er ferdig vil søke dr. gradsstipend.
 
Page visits: 2594