Collaboration

  • Norsk Regnesentral
  • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
  • Mikrobiologisk avdeling OUS, Bærum sykehus og Sykehuset Vestfold
  • Norsk overvåking av resistente mikrober (NORM) i Tromsø
  • Antibiotikasenteret for allmennmedisin i Oslo og Antibiotikasenteret for sykehus i Bergen
  • Mikrobiologisk avdeling Rikshospitalet, OUS
 
Page visits: 2355