Research group NervOUS II

Trond Diseth
Group leader

T-ABU

Forskergruppen T-ABU driver tverrfaglig bio-psyko-sosial forskning.

Overordnet forskningsfokus er fysiske, mentale, kognitive, psykososiale og familiære aspekter ved ulike alvorlige og/eller kroniske somatiske tilstander eller symptomatologi hos barn og unge under 18 år.

Om gruppen

En helhetlig, multifaktoriell tilnærming brukes i studiet av komplekse interaksjoner mellom ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for å forstå predisponerende, utløsende og vedlikeholdende mekanismer ved all sykdom.

Forskergruppen søker å videreutvikle dette tverrfaglige forskningsfeltet i nært samarbeid med både kliniske og basalmedisinske forskningsmiljøer ved BAR, OUS, UiO, OsloMet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

T-ABU kan tilby standardiserte metoder for vurdering av blant annet fysisk funksjon, smerte, mental helse, deltakelse og livskvalitet, i tillegg til registerforskning, tverrfaglige, biopsykososiale longitudinelle studiedesign og anerkjente kontrollgrupper.

Forskergruppens innsats har gjennom år vært essensiell for synliggjøring av mentale og psykososiale aspekter ved sykdom og behandling av barn og unge.
Forskningen har bidratt til nyervervelse av kunnskap som har hatt betydning for utvikling og forbedring av medisinske behandlingsprotokoller.

Det at man også ivaretar barnepasientenes mentale helse og familieaspektet, har vist å gi økt pasienttilfredshet, deltakelse og livskvalitet, bedre behandlingsforløp, økt etterlevelse og kortere sykdomsforløp; viktige gevinster for både den enkelte pasient, familien og for samfunnet.

Pågående studier

 • Gender dysphoria and gender incongruence in children and adolescents. Post doc HSØ 2019-2022, Anne Wæhre

 • HARM–studien; en nordisk multidisiplinær, multisenter studie for kartlegging av faktorer som kan bedre psykososial helse og somatisk funksjon hos pasienter med Hirschsprung sykdom og AnoRektale Misdannelser, 2019-2024, Helene Gjone
 • Co-occurrence of Gender Incongruence and Autism Spectrum Disorder and Autistic Features in Youth in Norway, 2019-2022, Linda David
 • Psykososial fungering hos barn og unge med sammensatte, stressrelaterte symptomtilstander før og etter tverrfaglig, biopsykososial utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten - En pilotstudie, 2020-2023, Linn Breen Herner
 • "Reliability and validity of Child Assessment Schedule (CAS) revised", 2012-dd, Helene Gjone

 • "Surgery in early childhood and later behavioural development; a twin study", 2012-dd., Helene Gjone

 • "Intersex; psykoseksuell utvikling hos barn og unge født med genitale anomalier og uklart kjønn", Longitudinell, 2005-dd., Trond H. Diseth

 • "Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood", Longitudinell, 2006-dd., Trond H. Diseth

Ph.d.-prosjekter

 • Hilde M. Dahl: "Psykisk helse, fatigue og livskvalitet etter ervervet hjerneskade hos barn og ungdom. Evaluering av kognitiv rehabilitering og innvirkning på hverdagsfunksjon". Hovedveileder: Mia C. Myhre, medveiledere: Nada Andelic, Marianne Løvstad, Trond H. Diseth. 2017-2023
 • Eirik Gulseth: Quality of Life, Psychosocial, Sexual and Functional Outcome in Adolescents operated for Hypospadias in Childhood. Hovedveileder: Anne Wæhre, medveiledere: Ragnhild Emblem, Marit Andersen. 2018-2024
 • Line Mediå: Living with a variation in sex development: Follow-up needs in vulnerable periods of life and perspectives on genital surgery. Hovedveileder: Anne Wæhre, medveiledere: Lena Fauske, Solrun Sigurdardottir.  2020-2023
 • Reidar Jessen: Kjønnsdysfori hos ungdom. Hovedveileder: Erik Stänicke , medveileder: Anne Wæhre. 2017-2020
 • Cecilie Bjertness Nyquist: Gender incongruence in four Nordic countries; “The NORTrans YOUTH study”. Hovedveileder Anne Wæhre, medveiledere Pål Suren, Trond H. Diseth. 2021- 2024

 • Selma Mujezinovic Larsen (BNE). Pain in children with cerebral palsy; who cares? Hovedveileder Kjersti Ramstad, medveiledere Terje Terjesen, Trond H. Diseth. 2020-2022.

Utvalgte publikasjoner

 1. Gulseth E, Urdal A, Andersen MH, Diseth T, Aksnes G, Emblem R, Wæhre A. High satisfaction on genital self-perception and sexual function in healthy Norwegian male adolescents. J Pediatr Urol. 2021 Aug;17(4):555.e1-555.e8. doi: 10.1016/j.jpurol.2021.02.015. PMID: 33750647
 2. Helgeland H, Lindheim MØ, Diseth TH, Brodal PA. Clinical hypnosis - a revitalisation of the art of medicine. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Apr 30;141(7). doi: 10.4045/tidsskr.21.0098. PMID: 33950642
 3. Hoel AT, Tofft L, Bjørnland K, Gjone H, Teig CJ, Øresland T, Stenström P, Andersen MH. Reaching adulthood with Hirschsprung's disease: Patient experiences and recommendations for transitional care. J Pediatr Surg. 2021 Feb;56(2):257-262. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.05.015. PMID: 32586610
 4. Pfeiffer HCV, Wickstrom R, Skov L, Sørensen CB, Sandvig I, Gjone IH, Ygberg S, de Visscher C, Idring Nordstrom S, Herner LB, Hesselmark E, Hedderly T, Lim M, Debes NM. Clinical guidance for diagnosis and management of suspected Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome in the Nordic countries. Acta Paediatr. 2021 Dec;110(12):3153-3160. doi: 10.1111/apa.15875. PMID: 33848371
Publisert 24. sep. 2012 13:06 - Sist endret 19. okt. 2022 09:57

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Trond Haaken Diseth
 • Ingrid Bugge
 • Helene Gjone
 • Astrid Aasland
 • Anne Wæhre
 • Kenneth Larsen
 • Ellen Munkhaugen
 • Hilde Dahl
 • Helene Helgeland
 • Linda W. David
 • Maren Ø. Lindheim
 • Linn B. Herner
 • Cecilie Bjertness Nyquist
 • Julie Mangersnes
 • Stine Camilla Blichfeldt-Ærø
Detaljert oversikt over deltakere