Forskningsgruppe for barne- og ungdomsdiabetes

Torild SkrivarhaugGroup leader
Torild Skrivarhaug
Group leader

Forskningsgruppens formål og strategi

Diabetes mellitus (DM) er en kronisk, livslang sykdom, som skyldes mangel på insulin og/eller nedsatt insulinvirkning. DM er vår vanligste endokrinologiske sykdom. Det finnes flere forskjellige typer DM. Hos barn og ungdom utgjør Type 1 diabetes (T1D) mer enn 98 % av tilfellene. T1D er en insulinmangelsykdom. Årsakene til T1D er en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer, men hva som ligger bak selve sykdomsprosessen er uklart. T1D oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Norge er på verdenstoppen når det gjelder insidens av T1D < 15 år. T1D er en svært alvorlig sykdom, assosiert med alvorlige akutte komplikasjoner som insulinsjokk og diabetes ketoacidose, redusert livskvalitet, spiseforstyrrelse, alvorlige sen-komplikasjoner (tap av syn, nyresvikt, nerveskade, amputasjoner, hjerte- og kar sykdommer) og fortidelig død i alle aldersgrupper. I tillegg kommer psykologiske utfordringer i forhold til den omfattende oppgaven det er å regulere sitt eget blodsukker.

Barnediabetesregisteret (BDR) er en prospektiv, nasjonal, populasjonsbasert kohort av barn som får T1D i alderen 0-14 år. BDR samarbeider med alle landets barneavdelinger. BDR har siden 1989 samlet inn data ved diagnosetidspunktet. Siden 2000 er det også samlet inn kliniske data og biobankprøver årlig under pågående behandling ved norske barneavdelinger. Siden 2008 biobank ved diagnose. Dataene her gir grunnlag for mye forskning.

Forskningen søker å avdekke årsakene til at diabetes oppstår slik at sykdommen kan forebygges, samt forbedring av behandling slik at sykdomsbelastningen på pasientene blir minimal, med liten grad av utvikling av senkomplikasjoner. For å oppnå dette gjennomføres en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning.

Forskningsgruppens fire fokusområder:
1) Diabetes etiologi: Årsaksforhold og forebygging av T1D og autoimmune sykdommer. Spesielt fokus på betydning av ernæringsfaktorer og virus.
2) Diabetesepidemiologi (insidens av diabetes, klassifikasjon, insidens av komplikasjoner, dødelighet)
3) Utvikling av senkomplikasjoner (spesielt fokus på CVD og nefropati)
4) Klinisk diabetes, livskvalitet, spiseforstyrrelser.