Tor Inge TønnessenGroup leader
Tor Inge Tønnessen
Group leader

Anestesi- og intensivmedisin

Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger:

  • vevsmonitorering ved implanterbare sensorer for tidlig deteksjon av organischemi
  • avstøting av vevet ved transplantasjoner og komplikasjoner etter større kirurgiske inngrep
  • hypotermi ved hjertestans

Oslo universitetssykehus har et unikt og meget stort pasientmateriale innenfor anestesi- og intensivmedisin. Det er et stort uutnyttet forskningspotensiale innenfor disse pasientgruppene og målet er at disse mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag.

Publisert 14. feb. 2014 09:37 - Sist endret 7. juni 2023 13:15

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere