Collaborations

  • Utstrakt samarbeid med avdelinger i egen institusjon, eksempelvis ortopedisk avdeling, røntgenavdelingen, blodbank og traumeregister.
  • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
  • Rettsmedisinsk institutt, OUS/Folkehelseinstituttet
  • INTRN (international trauma research network) er bestående av forskningsgrupper ved toneangivende traumesentre/forskningsmiljøer i Europa.
 
Page visits: 766