Forskningsgruppen for bevegelsesforstyrrelser ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, starter nå opp en ny studie, der hovedformålet er å kartlegge hvordan genetikk bidrar til sykdomsrisiko og symptomutforming ved Parkinsons sykdom, inkludert utvikling av kognitiv svikt. I prosjektet vil vi også undersøke friske kontrollpersoner for å ha et sammenligningsgrunnlag.

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å delta . Undersøkelsen vil innebære noen korte standardspørsmål og en blodprøve. I tillegg vil vi hos de som har lyst og mulighet også gjøre kognitive tester. For denne gruppen vil hele undersøkelsen ta 1- 2 timer, men dette er ikke nødvendig for å delta.

Kontrollpersoner må være over 40 år og ikke ha kjent nevrologisk sykdom selv, eller Parkinson/demens blant førstegradsslektninger. Alle deltakere får skriftlig informasjon og gir skriftlig samtykke før undersøkelsen. Resultatene brukes kun til sammenligninger på gruppenivå, og det gis ingen tilbakemelding til den enkelte.

Vi vil kunne avtale undersøkelse en dag det passer for deg. I utgangspunktet vil dette foregå på Nevrologisk poliklinikk, Rikshospitalet, fortrinnsvis på morgenen.

Ansvarlige for studien er professor Mathias Toft og lege/forsker Lasse Pihlstrøm.

Dersom du kunne tenke deg å delta eller ønsker mer informasjon er vi svært takknemlige om du vil ta kontakt på epost til Lasse Pihlstrøm (lasse.pihlstrom@medisin.uio.no) og/eller stipendiat og lege Maren Stolp Andersen (m.s.andersen@medisin.uio.no).
 
Page visits: 6069