Gerrit Middelkoop

  • Senior Engineer
  • +47 23 01 30 89
 

Publications 2024

Edvardsen HME, Brunborg SV, Middelkoop G, Havig SM (2024)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2023.
Oslo universitetssykehus, Oslo
PublikaID 488

Jamt REG, Edvardsen HME, Hjelmeland K, Middelkoop G (2024)
Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2023.
Oslo universitetssykehus
PublikaID 490

Publications 2023

Edvardsen HME, Havig SM, Holmen LB, Middelkoop G (2023)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2022.
Oslo University Hospital
PublikaID 436

Edvardsen HME, Jamt REG, Hjelmeland K, Middelkoop G (2023)
Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2022.
Oslo universitetssykehus
PublikaID 437

Øiestad EL, Øiestad ÅML, Middelkoop G, Brochmann GW, Thaulow CH, Vindenes V (2023)
Comparative Study of Postmortem Concentrations of Benzodiazepines and Z-Hypnotics in Several Different Matrices
J Anal Toxicol, 47 (3), 287-298
DOI 10.1093/jat/bkac106, PubMed 36542823

Publications 2022

Edvardsen HME, Hagesæther MM, Havig SM, Middelkoop G (2022)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2021.
Oslo University Hospital
PublikaID 406

Jamt REG, Edvardsen HME, Middelkoop G, Kallevik AS, Bogstrand ST, Vevelstad MS, Vindenes V (2022)
Deaths associated with MDMA in the period 2000-2019
Tidsskr Nor Laegeforen, 142 (8)
DOI 10.4045/tidsskr.21.0547, PubMed 35635429

Publications 2021

Edvardsen HME, Hagesæther MM, Havig SM, Middelkoop G (2021)
Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2020
Oslo
PublikaID 357

Årving AB, Middelkoop G, Bachs L, Thaulow CH, Bakke E (2021)
RUS- OG OVERGREPSSTATISTIKK 2010-2020
Oslo universitetssykehus HF
PublikaID 455

Publications 2020

Edvardsen HME, Havig SM, Middelkoop G, Oshaug K (2020)
Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2019
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rettsmedisinske-fag/alkohol-og-rusmidler
PublikaID 344

Heide G, Høiseth G, Middelkoop G, Øiestad ÅML (2020)
Blood Concentrations of Designer Benzodiazepines: Relation to Impairment and Findings in Forensic Cases
J Anal Toxicol, 44 (8), 905-914
DOI 10.1093/jat/bkaa043, PubMed 32369173

Holman POS, Middelkoop G, Bachs L, Bretteville-Jensen AL, Vevelstad MS (2020)
Russtatistikk - Rus-og-voldsstatistikk 2010-2019
Department of Forensic Sciences
PublikaID 454

Publications 2019

Havig SM, Middelkoop G (2019)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2018
Oslo universitetssykehus HF, Oslo
PublikaID 445

Temte V, Kjeldstadli K, Bruun LD, Birdal M, Bachs L, Karinen R, Middelkoop G, Øiestad E, Høiseth G (2019)
An Experimental Study of Diazepam and Alprazolam Kinetics in Urine and Oral Fluid Following Single Oral Doses
J Anal Toxicol, 43 (2), 104-111
DOI 10.1093/jat/bky062, PubMed 30517712

Publications 2018

Havig SM, Middelkoop G, Edvardsen HME (2018)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2017
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 271

Publications 2017

Middelkoop G, Heide G, Edvardsen HME (2017)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2016
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 270

Publications 2016

Tuv SS, Havig SM, Middelkoop G, Tverborgvik T, Edvardsen HME (2016)
Obduksjonsstatistikk 2000-2015
Rapport, 1, 1
PublikaID 268

Publications 2015

Høiseth G, Middelkoop G, Mørland J, Gjerde H (2015)
Has Previous Abuse of Flunitrazepam Been Replaced by Clonazepam?
Eur Addict Res, 21 (4), 217-21
DOI 10.1159/000377628, PubMed 25895512

Publications 2012

Vevelstad M, Øiestad EL, Middelkoop G, Hasvold I, Lilleng P, Delaveris GJ, Eggen T, Mørland J, Arnestad M (2012)
The PMMA epidemic in Norway: comparison of fatal and non-fatal intoxications
Forensic Sci Int, 219 (1-3), 151-7
DOI 10.1016/j.forsciint.2011.12.014, PubMed 22257968

Page visits: 1508