Gerrit Middelkoop

  • Senior Engineer
  • +47 23 01 30 89
 

Publications 2020

Edvardsen HME, Havig SM, Middelkoop G, Oshaug K (2020)
Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2019
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rettsmedisinske-fag/alkohol-og-rusmidler
PublikaID 344

Heide G, Høiseth G, Middelkoop G, Øiestad ÅML (2020)
Blood concentrations of designer benzodiazepines: Relation to impairment and findings in forensic cases
J Anal Toxicol (in press)
DOI 10.1093/jat/bkaa043, PubMed 32369173

Publications 2019

Temte V, Kjeldstadli K, Bruun LD, Birdal M, Bachs L, Karinen R, Middelkoop G, Øiestad E, Høiseth G (2019)
An Experimental Study of Diazepam and Alprazolam Kinetics in Urine and Oral Fluid Following Single Oral Doses
J Anal Toxicol, 43 (2), 104-111
DOI 10.1093/jat/bky062, PubMed 30517712

Publications 2018

Havig SM, Middelkoop G, Edvardsen HME (2018)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2017
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 271

Publications 2017

Middelkoop G, Heide G, Edvardsen HME (2017)
Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i 2016
Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag
PublikaID 270

Publications 2016

Tuv SS, Havig SM, Middelkoop G, Tverborgvik T, Edvardsen HME (2016)
Obduksjonsstatistikk 2000-2015
Rapport, 1, 1
PublikaID 268

Publications 2015

Høiseth G, Middelkoop G, Mørland J, Gjerde H (2015)
Has Previous Abuse of Flunitrazepam Been Replaced by Clonazepam?
Eur Addict Res, 21 (4), 217-21
DOI 10.1159/000377628, PubMed 25895512

Publications 2012

Vevelstad M, Øiestad EL, Middelkoop G, Hasvold I, Lilleng P, Delaveris GJ, Eggen T, Mørland J, Arnestad M (2012)
The PMMA epidemic in Norway: comparison of fatal and non-fatal intoxications
Forensic Sci Int, 219 (1-3), 151-7
DOI 10.1016/j.forsciint.2011.12.014, PubMed 22257968

Page visits: 212