NTNU research RSS

Forskning – NTNU Medisin og helse

09.09.2020Medisinsk forskning, nye påstander og bevisbyrde – Betraktninger om vitenskapelig tankegang i urolige tider

Interessen for medisinsk forskning er stor i dag, og dette er positivt. Samtidig mangler mange bakgrunn for å forstå vitenskapelige prosesser, og det kan føre enkelte debatter på villspor. Akademikere har her et opplyseransvar.

23.06.2020Brukerstyrt undersøkelse viser bortfall av støttetiltak for barn med nevroutviklingsforstyrrelser under koronastengingen

Vårres brukerstyrt senter har kartlagt hvordan familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser har opplevd koronaepidemien og stengte skoler. Den 10. juni ble en foreløpig rapport sendt til Helsedirektoratet.

20.05.2020Nytt funn om tuberkulosebakterien

Sjukdommen tuberkulose har i liten grad vore grunn for uro i Noreg heilt sida foreldra våre var barn; ein må med andre ord tilbake til 1950-talet. I tida etter andre verdskrig gjorde antibiotika sitt inntog i kampen mot tuberkelbakterien. Dødelegheita frå tuberkulose i Noreg sank til nær null på 1950-talet, og den har heldt seg stabilt låg sida. Allereie i denne tida såg ein framvekst av antibiotikaresistente stammar av Mycobacterium tuberculosis, men nye antibiotika vart oppdaga med slik hyppigheit at ein har vore i stand til å handtere resistente tuberkelbakteriar etter kvart som dei har presentert seg.

25.03.2020Verdens tuberkulosedag 24. mars

Selv om Covid-19 er lungeinfeksjonen det snakkes mest om for tiden, er det tuberkulose som på verdensbasis er ledende dødsårsak forårsaket av en enkelt infeksjon. Hvert år dør 1,5 millioner mennesker av tuberkulose, og verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at en fjerdedel av verdens befolkning er bærere av bakterien. 

09.03.2020Hva er pårørendes rolle ved vold, overgrep og forsømmelser mot eldre i sykehjem?

Ved NTNU pågår det nå et større forskningsprosjekt på vold mot eldre på sykehjem. Noen av resultatene fra forskningen er allerede klare, og nå søker vi etter pårørende som vi tror kan gi oss verdifull informasjon. 

02.03.2020Erfaringer med å utvikle et e-læringskurs

Det er mye som tyder på at nettbaserte kurs etter hvert vil utgjøre en stor del av universitetenes portefølje. Både økonomi, tid og klimahensyn gjør at folk ønsker å reise mindre, og mange må ta videreutdanning ved siden av full jobb. Dette krever fleksibilitet, noe kurs som krever fysisk oppmøte ikke gir. Vi i Regionalt kunnskapssenter for habilitering i Midt-Norge bestemte oss derfor for å utvikle et nettkurs om kunnskapsbasert habilitering, og i dette blogginnlegget deler vi noen av erfaringene vi gjorde oss i arbeidet.

28.02.2020Nytt verktøy for voksne som tidligere har opplevd omsorgssvikt og traume

Siden 2016 har en internasjonal forskergruppe oversatt, kulturtilpasset og validert en norsk versjon av kartleggingsverktøyet Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure Scale (MACE). Arbeidet øker tilfanget av adekvate verktøy for behandling av voksne, og er spesielt relevant for helsearbeidere innen voksenpsykiatri og kommunale helsetjenester.

26.02.2020Hvordan vi oppdaget en ny mekanisme i immunceller for å vekke HIV virus som ligger i dvale

Dette blogginnlegget handler om historien bak en artikkel som vi nylig har publisert i tidsskriftet Nature Communications. Artikkelen er den første publikasjonen fra vår arbeidsgruppe "Molecular Mechanisms of Mycobacterial and HIV Infections” ved CEMIR på HIV.

30.01.2020Noen tanker om følelser

I dette blogginnlegget skriver psykologspesialist og førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge, Silja Berg Kårstad, om følelser, forskning og filmen «Innsiden Ut».

22.01.2020Skolefungering og internaliserte vansker hos unge grunnskolebarn

Symptomer på angst og depresjon (internaliserte vansker) er relativt vanlig hos barn, og forekomsten øker med alderen. Angst og depresjon gir høyere risiko for blant annet mistrivsel og dårlige karakterer på skolen og frafall fra videregående skole. Tidlige målrettede tiltak er viktige for å forhindre en negativ utvikling.

 
Page visits: 11690