Etablering av forskningsbiobank

Forskningsbiobank skal opprettes dersom man har til hensikt å oppbevare humant biologisk materiale til forskning. Veiledende grense for krav om opprettelse av forskningsbiobank er oppbevaring utover 2 måneder, dvs destrueres det biologiske materiale umiddelbart etter analyse, trenger man ikke opprette forskningsbiobank.​

All bruk av biobankmateriale til forskning skal imidlertid være godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før innsamling og oppbevaring kan skje. Opprettelse av forskningsbiobank skal utføres i tråd med Helseforskningsloven og i samsvar med institusjonens prosedyrer og retningslinjer.

Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt etablering eller drift av forskningsbiobank. Kom gjerne i planleggingsfasen! Vi har erfaring og kan gi råd i søknadsprosessen slik at søknaden og samtykket blir dekkende for prosjektet og også eventuelle senere prosjekter.

 
Page visits: 3767