Samarbeidspartnere

Gruppens viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonale

  • Avdeling for genetikk, OUS
  • Mikrobiologisk avdeling, OUS
  • Immunologisk institutt, UiO
  • Avdeling for medisinsk biokjemi, UiO
  • Folkehelseinstituttet

Internasjonale

  • 3rd Department of Pediatrics, Aristotle University School of Medicine, Thessaloniki
  • Department of Pediatrics, Radoud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen
  • Great Ormond Street Hospital, London
Publisert 24. sep. 2012 12:39 - Sist endret 11. aug. 2015 11:19

 
Page visits: 2230