Håndbok om kognitive vansker ved Huntingtons sykdom

"Skynd deg sakte!" er tittelen på en oversatt håndbok om kognitive vansker ved Huntingtons sykdom i midt- og senfasen. Målgruppen er pårørende til personer med Huntingtons sykdom og omsorgsytere som møter pasienter med diagnosen i sitt arbeid. Boken er utgitt i samarbeid mellom Landsforeningen for Huntingtons sykdom, NKS Kløverinstitusjoner/Fagnettverk Huntington og Senter for sjeldne diagnoser. Håndboken fås gratis ved å kontakte vårt senter på telefon 23 07 53 40 eller lastes ned som pdf her.

Last ned gratis "Skynd deg sakte!" om Huntingtons sykdom (140 sider, pdf).

 
Page visits: 3161