Nye metoder åpner for at vi kan få helt nye kunnskaper om de første dagene etter befruktning Bioteknologirådet - Frokostforedrag i Oslo 1. mars: Arne Klungland om embryoforskning

Arne Klungland

Hva skjer egentlig i de aller første dagene under embryoutviklingen hos mennesker og dyr? Dette er et felt vi lenge har hatt mangelfulle kunnskaper om. Nå åpner nye metoder for at vi kan få helt nye kunnskaper om de første dagene etter befruktning.

Klungland er professor og seksjonsleder ved Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus. Han leder flere forskningsprosjekter som har som mål å forstå de første dagene i utvikling av embryo og gi innsikt i tidlig utvikling av ulike sykdommer og er en av guppelederne ved Stamcellesenteret.

Tid: 1. mars kl. 8.15-9.30 (frokost fra 8.15, foredrag starter 8.30)
Sted: Håndverkeren, Galleriet (1. etg.)

 

 

   
 
Page visits: 1239