Internasjonalt forskningssamarbeid - Philippe Collas gruppe

13 Mars 2012

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har mye godt internasjonalt forskningssamarbeid. Visedirektør for Nasjonalt Senter for Stamcelleforskning, professor Philippe Collas, presenterer noe av hans omfattende internasjonale samarbeid her
 

 
Page visits: 2553