Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft

Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft ble etablert i 2013. Det består av lungekreftmiljøet på Oslo Universitetssykehus og inkludere samarbeidspartnere i Trondheim og Tromsø. Styringsgruppa består av Steinar Solberg, Lars Fjellbirkeland, Odd Terje Brustugun, Tore Bach-Gansmo og Åslaug Helland (leder).

Lungekreft rammer mange, og er en alvorlig sykdom. I 2015 fikk over 3000 diagnosen i Norge. Sykdommen blir oftest diagnostisert seint, når kurativ behandling ikke lenger er mulig. Noen ganger er lungekreft forårsaket av røyking, men ikke alltid. Lungekreft kan være en vanskelig sykdom å behandle, selv om vi i løpet av de siste årene har opplevd framskritt.

I «Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft» søker vi å forbedre prognosen for lungekreftpasienter. Vårt mål er å skape et miljø for utvikling av kunnskap om persontilpasset lungekreftmedisin, og spre denne kunnskapen i Norge.
Vi har fokusert på strategier for tidlig-diagnostikk av lungekreft, persontilpasset behandling og studier som kan øke forståelsen av biologien i lungekreft.

Da vi kompetansemiljøet ble etablert i 2013 hadde vi som mål at 1 av 3 lungekreftpasienter skulle få kurativt rettet behandling. Dette målet er i dag nådd, da ca 1000 pasienter behandles med enten kirurgi eller stereotaktisk strålebehandling, av de ca 3000 som får sin diagnose.