Avdeling for biobank- og registerst√łtte

Avdeling for biobank- og registerstøtte gir råd og veiledning ved planlegging, oppstart og drift av helseforskningsprosjekt samt kvalitetsregistre/helseregistre og forskningsbiobanker.

Vi drifter og Medinsight (IT løsning for datainnsamling) og eBiobank (sporingsløsning for biobanker). Avdelingen er organisert i to team: Team Biobank og i Team Registerstøtte.
 
 
 
 

Kontaktinformasjon:

Kontakt avdeling for biobank- og registerstøtteregisterstotte@ous-hf.no

Kontakt eBiobank sporingsløsning: ebiobank@ous-hf.no

Kontakt Medinsight: oushfpbmedinsight@ous-hf.no 

 

Besøksadresse:
Sogn Arena, Inngang A, 3. etg, Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo