Kurs for fastleger om HHT / Oslers sykdom

Senter for sjeldne diagnoser inviterer fastleger og annet helsepersonell til kurs/videokonferanse om Hereditær hemoragisk telangiektasi (HHT), også kalt Oslers sykdom, onsdag 15. mars kl 14-16.
Fastleger med pasient som har diagnosen, kan også motta invitasjon fra pasienten.

Har du en pasient med neseblødning, anemi og telangiektasier? Da kan det være HHT / Oslers sykdom.

Pasienter med HHT ser på fastlegen som en viktig støtteperson i sykdomsforløpet. Pasientene har forståelse for at HHT kan være lite kjent, men er svært positive til atlegen viser interesse for å sette seg inn i hva diagnosen innebærer og hvordan den skal behandles.

Invitasjon som PDF-dokument

Påmeldingsskjema (frist 1. mars 2017)

Når?

Onsdag 15. mars 2017 kl. 14.00 - 16.00

Hvor?

Kurset holdes som videokonferanse. Du kan bruke vanlig videokonferanseutstyr eller Lync / Skype for business, eller Acano fra Norsk Helsenett. Ta kontakt hvis du trenger hjelp.
Du kan også delta i Senter for sjeldne diagnosers lokaler i Forskningsveien 3B, nedenfor Rikshospitalet i Oslo.

Målgruppe

Du som er fastlege til en pasient med hereditær hemoragisk teleangiektasi (HHT) / Oslers sykdom. Andre leger/fagpersoner kan også delta.

Program

Hensikten med kurset er å gi deg oppdatert kunnskap om HHT:

• Symptomer
• Diagnostisering
• Behandling
• Komplikasjoner

Legespesialister fra Oslo universitetssykehus foreleser.

 

 
Page visits: 5147