Kurs om Alport syndrom i desember

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et todagers kurs for personer med Alport syndrom og deres pårørende, 5.-6. desember. Kurset byr på utveksling av erfaringer og kunnskap om det å leve med Alport syndrom, sammen med fagpersoner og andre som er i liknende situasjon med Alport.

Temaer som vil være aktuelle er diagnosekunnskap, behandling og oppfølging, arv/genetikk og hørselstap. Hvis du er interessert i å delta, kan du også foreslå temaer som kan behandles på kurset.

Se invitasjonen (PDF).

Se programmet (PDF).

Les mer om Alport syndrom.

 
Page visits: 2714