E-læringskurs for skolepersonell

Hvert år begynner barn med en sjelden sykdom i 1. klasse på skolen. Hvordan kan skolepersonell best ta imot dem? Våre e-læringskurs kan gi nyttige svar.

En ny elev med en sjelden sykdom innebærer nye utfordringer både for barnet, foreldrene og skolens ansatte.

Vi på Senter for sjeldne diagnoser vil at barn med en sjelden diagnose skal ha en god skolehverdag; at de som jobber med barn, skal føle seg trygge i sin jobb, og at barnets foreldre skal føle seg trygge på at barnets behov blir ivaretatt.

Derfor har vi utviklet fire e-læringskurs for skolepersonell og SFO-ansatte som kommer i kontakt med barn med disse diagnosene. Kursene forteller kort om utfordringer ved diagnosen, og foreslår hva skolen kan gjøre for å legge forholdene til rette.

Det tar deg 30-60 minutter å gjennomføre et kurs, og det kan du gjøre hvor som helst og når som helst, bare du har en PC/Mac og nettforbindelse.

NB: Internet Explorer fungerer ikke. Prøv en av disse nettleserne: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge eller Firefox.

Kursene

Blødersykdom/hemofili     

PKU      

Anorektale misdannelser     (kommer til høsten)

Kraniofaciale misdannelser  (kommer til høsten)

Øsofagusatresi                   (kommer til høsten)

 

 

Hør mer om kursene! Klikk filmen.

 
Page visits: 11254