Marianne U. Huun

  • PhD student MD
  • +47 23 07 24 92

 

 

 

Prosjektbeskrivelse:

Oksygenmangelskade (asfyksi) er en fryktet fødselskomplikasjon som kan føre til at et tidligere friskt, fullbårent barn får alvorlige følgetilstander som cerebral parese eller i verste fall dør. Det er antatt at nærmere en million barn dør hvert år på verdensbasis som følge av fødselsasfyksi. Eneste etablerte behandling for alvorlig fødselsasfyksi med nevrologiske symptomer, er helkropps kjølebehandling. Dette er en krevende behandlingsform som kun kan utføres ved de største, høyteknologiske sykehusene og det er et kort tidsvindu for begrense skadeomfanget. Det er rikelig med forskning rundt andre former for nervebeskyttende behandling enn kjølebehandling, men man har ennå ikke funnet en effektiv metode. Her ved PFI tester vi ut flere medikamenter i forhold til dette. Docosahexaenoisk syre (DHA) er en fettsyre som vi får fra  bl.a tran og fet fisk og som er livsnødvendig for å lage nye hjerneceller samt for å stabilisere allerede skadede nervecellemembraner. Grisunger er de beste biologiske modellene for nyfødte babyer, og vi har testet DHA som nervebeskyttende medikament på grisunger med asfyksi. Dyreforsøket er godkjent etter gjeldende retningslinjer for bruk av dyr i forsknigsøyemed, de er under fullstendig anestesi (kjenner ingen smerte) og ligger på konstant overvåkning under hele forsøket. Vi høster hovedsakelig hjernevev og undersøker dette med tanke på nervebeskyttende effekt. Vi analyserer bl.a genuttrykk, proteiner, nedbrytningsprodukter fra celler og gjør vevshistologi for å avgjøre grad av skade. DHA er lett tilgjengelig som kosttilskudd, både for mor og barn, det kan injiseres intravenøst og vil være et lavterskeltilbud til tusenvis av barn på verdensbasis, dersom det viser reell nervebeskyttende effekt. Vi har pågående studier med foreløpige lovende reslutater.

 

 
Page visits: 2493