MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank

Etter to gode møter med våre brukerrepresentanter tidligere i år, har vi som en direkte følge av dette fått opprettet et nettkjema for "MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank".

Vi tar imot forslag og innspill til våre pågående og fremtidige forskningsprosjekter, og vil vurdere og diskutere dette videre ved anledning med våre brukerrepresentanter.

Vennligst se følgende link for mer informasjon: https://skjema.uio.no/96381

Vi takker for deres interesse!

New publication by Piotr Sowa on new MRI sequence

Our previous PhD student Piotr Sowa (Neuroradiologist) and co-authors just got their newest article published in Multiple Sclerosis Journal. Promising MRI sequence for MS and other brain diseases. Read on to see the abstract and link to the article itself.

Hjerneuken 2017: Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus"

Den 22/11 avholdt vi et åpent møte i forbindelse med Hjerneuken med tittelen "Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus". Tross det utfordrende været var det nesten fullt i auditoriet. Gode spørsmål og interesserte deltakere, noen kom også langveisfra i ens ærend. Vi takker for oppmøtet og igjen til alle studiedeltakere som muliggjør vår pågående forskning. Følg med her og på vår hjemmeside for nye oppdateringer. Noen av presentasjonene vil også bli lagt ut i etterkant, følg med på Facebook eller vår hjemmeside her.

 

Sys4MS nyhetsbrev

Se linken her for første nyhetsbrev fra den Europeiske multisenterstudien Sys4MS der vi deltar og har rekruttert inn nesten 100 MS pasienter.

Tusen takk til alle deltakere for deres tid og engasjement.

Vi minner også om vårt åpne møte i forbindelse med Hjerneuken, onsdag 22/11-17 kl 18-20. 

Sted: Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus

Bygg 25 (Laboratoriebygget), 1 etasje, Grønt Auditorium

Se tidligere artikkel for program eller vår Facebook side.