Tildeling av assosiert brukerkonto ved Det medisinske fakultetet

Til informasjon:

Hei

Retningslinjene for tildeling av assosiert brukerkonto ved Det medisinske fakultetet har blitt revidert,  og endringen tar sikte på å redusere antall skjønnsmessige vurderinger.

De nye retningslinjene er som følger:

https://www.med.uio.no/tjenester/it/hjelp/assosiert-bruker/

  • Formell hovedveileder for ph.d-kandidat ved Det medisinske fakultetet (inntil avlagt ph.d).
  • Postdoc eller forskere med eksternfinansiert, tidsavgrenset prosjekt ved instituttene får assosiert brukerkonto i samsvar med tildelingsbrevet + ytterligere 3 mnd.
  • Offisielt inviterte gjesteforsker, erasmusstudenter o.l. ved UiO får tildelt assosiert brukerkonto for den tiden oppholdet varer.
  • Sentrale prosjektmedarbeidere ved SFF eller Jebsen-senter forankret i UiO ved Det medisinske fakultetet (søknad via senterleder).
  • Hovedfunksjon ved UiO-godkjent kjernefasilitet forankret ved Det medisinske fakultetet (søknad via kjernefasilitetsleder).
  • Godkjent emeritus ved Det medisinske fakultet.

o    Se hvordan du søker om status som emeritushttp://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/pensjonist/#ui-id-5

  • Andre ansatte ved OUS som ikke oppfyller overnevnte kriterier, henvises til UiO-tjenester for OUS-ansattehttps://www.uio.no/tjenester/it/ous-ikt/
  • Personer utenom OUS, kan få konto på UiO såfremt det ansees som viktig for UiOs virksomhet. I søknaden må det komme frem hva slags ressurser og tjenester en har behov for med en UiO-konto og til hvilket formål kontoen skal benyttes. Søknaden skal forankres hos den faglige nærmeste UiO-lederen ved Det medisinske fakultet.

Med vennlig hilsen

Tor Henry Wold

Seksjonssjef for systemdrifthttp://www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/adm/systemdrift/index.html

Institutt for klinisk medisinhttp://www.med.uio.no/klinmed

 

[UiO_Segl_A]http://www.uio.no/

 
Page visits: 555