Kurs og selvhjelp

Avdeling biobank- og registerstøtte (underlagt regional forskningstøtte i HSØ) holder flere kurs innenfor vårt virksomhetsområde. I tillegg tilby vi enkel rådgivning og hjelp til egenlæring i noen generelle verktøy. Under beskriver vi kort kurs og verktøy for å gi deg en oversikt, og du kan gå direkte til hvert punkt ved hjelp av menyen om du vet hva du er interessert i.

Biobank og eBiobank

Innsamling, bruk og oppbevaring av humant biologisk materiale er en viktig del av et forskningsprosjekt.
Vi inviterer til følgende kurs:
 - Hvordan etablere en forskningsbiobank
 - eBiobank sporingsløsning for forskningsbiobanker – hva, hvorfor og hvordan?

Oversikt over biobankkurs: https://forskerstotte.no/home/aktuelle-kurs/Biobank

Data-management veileder

 
Når data som er samlet inn i godkjent lagringsløsning skal benyttes i statistiske analyser, tas data ut til løsninger som SPSS, Stata, R osv. 

Vi har laget en veileder som omfatter teknisk bearbeiding og klargjøring av data innen man skal kjøre statistiske analyser. Veilederen kan lastes ned her!

Det kan allerede i planleggingsfasen av datainnsamling være lurt å tenke på den kommende databearbeidingen, så ikke nøl med å ta dette kurset på et tidlig stadium.
NB! dette er ikke en veileder i statistikk. Det kjøres egne statistikk-kurs i regi av avdeling for biostatistikk (OCBE).


Registerplanlegging og -design


Kurs i registerplanlegging og design tar for seg hensyn en bør ta høyde for ved etablering og drift av registre.
I kurset ser vi nærmere på planlegging med henblikk på god(e): struktur, rapporter ut, valg i type kontroller (variabelfelt-typer) og datakvalitet - alt med utgangspunkt i hvilke aktører som berøres av registeret.

Kurset tar ikke for seg formalia som søknadsprosesser, godkjenninger og tilsvarende.
Husk! Du er alltid velkommen til å ta direkte kontakt med oss i registerstøtte for konkret rådgivning for ditt prosjekt: avdeling biobank- og registerstøtte.

 

Medinsight - grunnkurs
 
Medinsight er et verktøy for opprettelse av skreddersydde medisinske registre. Vi setter for første gang opp et eget kurs for generell bruk av Medinsight. Vi viser hvordan du navigerer og bruker Medinsight generelt og viser i tillegg funksjonalitet som er spesiallaget for koblingslisteregister og samtykkeregistre.

Her kan du melde deg på kurset

Vi har i tillegg en omfangsrik
brukermanual du kan laste ned.


Medinsight - kurs i rapportmodulen
Blant styrkene til Medinsight er en rapportfunksjonalitet som gir kontinuerlig tilgang til egne data.

Verktøyet forenkler arbeidet med å kvalitetssikre registrerte data, effektive rapportoppsett til kvalitetssikring av klinisk arbeid og hjelper deg å filtrere data før det gjøres uttrekk til statistikkverktøy.

Vi setter opp klasseromkurs i Medinsight rapportverktøy (maks 9 i hver klasse). På grunn av Covid-19 er alle kurs intill videre utsatt.


Rapportverktøyet i Medinsight
 
PS! Er dere flere (6+) og ønsker et eget rapportkurs tilpasset deres eget register i Medinsight? Ta kontakt med oss på e-post.


Epidata

Epidata er verktøyet for deg som forsker og trenger et alternativ til de ikke godkjente lagringsløsningene SPSS og excel - disse er kun godkjent som analyseverktøy.  Epidata er et verktøy det er enkelt å lære seg på egenhånd ved å lese brukermanualen. Det gis ikke support i bruk av epidata. Les mer om Epidata.

Fullstendig kursoversikt:

Egenlæringskurs i data-management
Kurs i registerplanlegging og -design
Grunnkurs i Medinsight
Kurs i Medinsight rapportverktøy

 
Page visits: 1928