Ieva Ailte

  • Postdoc; PhD
  • +47 22 78 18 66

Metastatisk melanom (MelMet) prosjektgruppe ved avdeling for patologi (Klinikk for laboratoriemedisin, Radiumhospitalet) ønsker å identifisere pasienter som kan ha nytte av immunterapi. Immunterapi er beheftet med betydelige bivirkninger i tillegg til å være kostbart, så det å fange opp pasienter som enten ikke trenger behandling eller som sannsynligvis ikke vil ha nytte av den, vil bedre livskvaliteten til pasienten samt spare helsevesenet for betydelige kostnader. Trykk på linken under hvis du vil lese mer om MelMet prosjekt:

Ny forskning har som mål å identifisere pasienter som vil ha nytte av immunterapi

 

 
Page visits: 3313