eBiobank

Avdeling for biobank- og registerstøtte, Forskningsstøtte, OSS.

Trenger du hjelp til å holde oversikt over inkluderte deltakere og innsamlet materiale i din forskningsbiobank? eBiobank løser det!

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. Innregistrering av prøver standardiseres, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk forenkles og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer.

Hovedsiden i eksisterende versjon Hovedsiden i ny versjon - oppgradering pågår!
Hovedsiden i eksisterende versjon Hovedsiden i ny versjon - oppgradering pågår!

Høres dette interessant ut?

Fyll ut kartleggingsskjema og send det til ebiobank@ous-hf.no. OUS systemrådgiver Line Eide Solhaug tar kontakt for informasjonsmøte. Du gis veiledning i hvordan eBiobank kan brukes for din forskningsbiobank. Aktuelle brukere inviteres til heldags brukerkurs i datasal i Forskningsveien.
Nye brukere av eBiobank søker tilgang til eBiobank-snarveien (OUS-pc) via minSykehuspartner.

Har du allerede en forskningsbiobank? Vi importerer!

Du får veiledning i utfylling av standardiserte importfiler. Etter utfylling kontrollerer systemrådgiver filene, og gjennomfører selve importen. Det finnes to importfiler; en for donorinformasjon og en for prøveinformasjon. Det finnes en rekke felt som kan fylles ut, og noen av disse er koblet til standardiserte lister.

Kostnader

Etableringskostnad: 50 000 kr for generell biobank og 20 000 kr for spesifikk biobank. Etableringskostnaden inkluderer tilgang til eBiobank for 3 navngitte brukere. Ved behov kan det bestilles tilgang til flere navngitte brukere for en kostnad på 10 000 kr pr bruker pr år.

Importkostnad: Ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet pr time. Dette kommer i tillegg til etableringskostnaden, og det gis et estimat i forkant.

Utstyr: eBiobank stiller ingen krav om at prøver må være barkodemerket, men systemet er tilrettelagt for dette. Man kan knytte både etiketteprinter og ulike barkodeskannere til eBiobank. Ved behov designes flere etiketter/labels. Det er utarbeidet egne installeringsguider; for etiketteprinter, for håndholdt skanner og for skannere til rør med 2D barkode (som for eks matrix).

Årsrapport

2018

2019

 
Jan 28, 2020 Page visits: 1371