Frequently asked questions (FAQ) er utarbeidet av team Biobank ved Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank, Forskningsstøtteavdelingen, OSS i samarbeid med biobankkordinator ved Kreftklinikken og forskningsseksjon i Stab Forskning, Utdanning og Innovasjon.

Her har vi samlet ulike spørsmål forskere stiller oss; noen handler om biobank, andre er mer generelle helseforskningsspørsmål.

Kilder som har blitt benyttet er eHåndboka, lovdata.no (Helseforskningsloven, Helseregisterloven, Helsepersonelloven, Personopplysningsloven, Behandlingsbiobankloven, Pasientrettighetsloven, Obduksjonsloven), Veileder til Helseforskningsloven, REK sine hjemmesider, NEM sine hjemmesider, Datatilsynet og Legeforeningens kurs om Helseforskningsloven.

Har du noen spørsmål du ønsker svar på? Ta kontakt med oss!

Sentrale termer:

Organisering:

Grenseoppganger:

Biobank:

Samtykke:

Forskning på materiale fra døde:

Humant biologisk materiale:

Gjenbruk av resultater:

Genetisk analyser:

Eierskap og deling av materiale

Endringsmelding:

Skanning av dokumenter:

Oppbevaring:

Andre relaterte spørsmål:

 
Page visits: 2259