Infection and immunology

Tore Abrahamsen
Group leader

Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og bakteriers resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt, spesielt DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn, særlig dem med medfødte immunsykdommer. Flere biobanker og kvalitetsregistre er etablert. Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen. Vi er et "Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center" fra 2014. Forskningsgruppen driver også Referansesenteret for DiGeorge syndrom siden 2008.

Pågående studier

 • T-cells, autoimmunity and inflammation in 22q11.2 deletion syndrome (DiGeorge syndrome)
 • Newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID)
 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom
 • Antibiotic resistance in the fecal flora of children treated for cancer and cystic fibrosis
 • Exome sequencing of DNA from primary immunodeficiency patients to find new discease genes
 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS
 • Behandlingsstudier  på primær immunsvikt, blant annet gjennom samarbeid med GOSH, London

 

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 3. des. 2018 14:41

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Tore G Abrahamsen
 • Kari Lima
 • Hans Christian Erichsen
 • Torstein Øverland
 • Kiran Gul
 • Dina Aresvik
 • Kathleen Halvorsen
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Marius K. Skram
 • Jochen Büchner
 • Karen Marie Lundeby
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 2142