Infection and immunology

Tore AbrahamsenGroup leader
Tore Abrahamsen
Group leader

Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt, i de senere årene spesielt DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt. Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn. Videre studier på T celle immunitet og immunologiske mekanismer. Flere biobanker og kvalitetsregistre er etablert. Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen. Vi er et ”Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center” fra 2014.

Forskningsgruppen driver også Referansesenteret for DiGeorge syndrom siden 2008.

Pågående studier

 • T-cells, autoimmunity and inflammation in 22q11.2 deletion syndrome (DiGeorge syndrome)
 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer
 • Newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID), evaluering av effekt
 • Subkutan immunglobulin infusjoner hos spebarn; gjennomførbarhet og foreldrenes rolle
 • Exome sequencing of primary immunodeficiency patients to find new disease genes
 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS
 • Behandlingsstudier på primær immunsvikt, bl.a. gjennom samarbeid med GOSH, London
 • Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network (NorEPIS) studier: 1) Rotavirus-studien; 2) Luftveisinfeksjoner hos barn og unge I Norge
 • Sykdomsbyrde av Enterovirus og Parechovirus assosierte CNS infeksjoner i Norge (i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, OUS og FHI. Oppstart 2020)
 • COVID-19 hos norske barn på sykehus – risikofaktorer, utfall og immunologi (i samarbeid med forskningsgruppen ORAACLE og flere norske barneavdlinger. Oppstart 2020)
 • Maternal Infant Immunity against Vaccine Preventable Diseases in Norway (MINI-Nor) (FHI studie med oppstart 2020)

Samarbeid

Nasjonalt

 • Nyfødtscreeningen, OUS
 • Avdeling for genetikk, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Immunologisk institutt, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark

Inernasjonalt

 • Andrew Cant/Andy Gennery, Great North Children´s Hospital, Newcastle, UK
 • Austin Worth/Graham Davies, Great Ormond Street Hospital, London, UK
 • Adilia Warris, The Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Lymphocyte Apoptosis and FAS Expression in Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome. Aresvik DM, et al. J Clin Immunol. 2019 Jan;39(1):65-74.
 2. Allogeneic hematopoietic stem cell transplant outcomes for patients with dominant negative IKZF1/IKAROS mutations. Kellner ES, et al. J Allergy Clin Immunol. 2019 Jul;144(1):339-342.
 3. Infliximab therapy for inflammatory colitis in an infant with NEMO deficiency.  Artac H et al. Immunol Res. 2019 Oct;67(4-5):450-453.
 4. The B-lymphocyte chemokine CXCL13 in the cerebrospinal fluid of children with Lyme neuroborreliosis: associations with clinical and laboratory variables. Barstad B et al. Infect Dis (Lond). 2019 Nov - Dec;51(11-12):856-863.
 5. A novel disorder involving dyshematopoiesis, inflammation, and HLH due to aberrant CDC42 function. Lam MT, Coppola S, et al. J Exp Med. 2019 Dec 2;216(12):2778-2799

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 1. juli 2020 13:52

Kontakt

Deltakere

 • Hans Christian Erichsen Landsverk
 • Per Kristian Knudsen
 • Tore Gunnar Abrahamsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Ask
 • Dina Aresvik
 • Kiran Gul
 • Kari Lima
 • Torstein Øverland
 • Andreas Øberg
 • Jintana Bunpan Andersen
 • Karen Marie Lundeby
 • Kathleen Halvorsen
 • Mona Hoff
 • Asbjørg Stray-Pedersen
 • Jochen Büchner
Detaljert oversikt over deltakere

 
Page visits: 2821