5. april 2022: Det 6. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

5. april ble det 6. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt arrangert i Runde auditorium på Domus Medica med OUS og UiO som vertskap. En rekke OUS-ansatte bidro med foredrag i tillegg til bidrag fra andre norske trombektomisentre og nevrologiprof.

Bruce Campbell fra Melbourne, Australia. Norsk hjerneslagforening og Norsk nevroradiologisk forening står bak møtene som er blitt arrangert årlig siden Hjerneåret 2015 med Anne Hege Aamodt som primus motor. I tillegg deltok Rajiv Advani, Mona Skjelland, Christian Lund, Else Charlotte Sandset, Stephen J. Ryan, Brian Enriquez og nevroradiolog Terje Nome og anestesilege fra OUS og Marianne Altmann fra Ahus i arrangementskomiteen.

Det var første fysiske møte siden oppstarten av pandemien og med god hjelp av IT i Legeforeningen ble møtet arrangert som hybrid.

Fra møtet 5. april 2022.

 

 
Page visits: 62