4. april 2022: "Topline results" fra NOR-FIB presentert på den europeiske kardiologikongressen EHRA i København

4. april ble topline results fra the Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB) presentert på den europeiske kardiologikongressen EHRA i København med stipendiat Barbara Ratajczak-Tretel. Slagenheter i alle helseregioner har i samarbeid med kardiologer deltatt i denne prospektive observasjonstudien der også Anna Lambert er stipendiat. 

Prosjektleder og hovedveileder er Anne Hege Aamodt, mens prof. Dan Atar er ledende kardiolog i studien.  

NOR-FIB fikk god oppmerksomhet under kongressen og ble også selektert for press release av the European Society of Cardiology.

Studien er også valgt ut som late breaking på den europeiske slagkongressen ESOC i Lyon første uken i mai.

Bildet viser Barbara Ratajczak-Tretel under presentasjonen i Lyon. Legger også ved bildet av studieledelsen med Vigdis Bjerkeli, Prof Bente Halvorsen – begge institutt for indremedisin, stipendiat Anna T. Lambert, stipendiat Barbara Ratajczak-Tretel, prosjektleder Anne Hege Aamodt og prof. Dan Atar, ledende kardiolog i studien og forskningssjef på Hjerteavdelingen.

 

 
Page visits: 60