RSS feed of dissertations from Mat Nat Fak, UiO

Disputaser - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

11.04.2017 - kjemi

Disputas: Jonas Sottmann

jonassottmann-3

M.Sc. Jonas Sottmann vil forsvare sin avhandling for graden PhD:

Synchrotron Based Operando Methods for Characterization of Non-Aqueous Rechargeable Battery Electrode Materials

24.04.2017 - ifi

Disputation: Anne Asmyr Thorseng

thorseng

M.Sc. Anne Asmyr Thorseng at the Department of Informatics will be defending her dissertation for the degree of Ph.D:

« Building patient-centred health information infrastructures»