Kurs 29. februar 2016, Seminarrom 1 og 2 kl. 12-17

Gruppeleder og prosjektleders ansvar: Godkjenningsprosesser og personvern

 

Dette kurset er obligatorisk for alle med prosjektansvar (egne midler) på Institutt for kreftforskning .
Tid 29. februar i Seminarrom 1 og 2 fra klokken 12-17.

Se temar som vil bli tatt opp i listen under.

Gruppeleder og prosjektleders ansvar; Godkjenningsprosesser og personvern

  1. Generell innledning rundt roller og ansvar, herunder godkjenningsprosessen
  2. Grenseoppgang mellom prosjekt, forskningsregister og biobank
  3. Personvern; samtykke, informasjonssikkerhet og informasjonsplikt
  4. Forskningssamarbeid, avtaler og deling av data (publisering)
  5. Eierskap til forskningsresultat, materiale og data
  6. Habilitet og interessekonflikter i forskning

Liste over foreløpig påmeldte

 
 

Påmeldingsskjema

Godkjenningsprosesser og personvern, 29. februar 2016 kl. 12-17

 


Navn:
Stilling:
Gruppe:
Avdeling:
Epost:
NB - obligatorisk! Feltet for epost må fylles ut, hvis ikke blir skjemaet nullstilt ved forsøk på innsending.Liste over foreløpig påmeldte